WHO nie zajmuje się już zdrowiem, ale egzekwowaniem globalnych interesów biznesowych karteli Big Farma i Big IT, a ostatecznie całkowitą kontrolą nad ludzkością

Kartel farmaceutyczny, w skrócie WHO, chce skreślić prawa człowieka


WHO bez ogródek pokazuje już, dokąd zmierza ta podróż: w totalitarną dystopię bez praw podstawowych – w imię zdrowia.

Sekretarz Generalny miałby de facto nieograniczone uprawnienia do ogłaszania (i utrwalania) stanów zagrożenia zdrowia.
Czy są one rzeczywiście konieczne i uzasadnione, nikogo nie interesuje.
To decydują szare eminencje. Tak jak nie interesowało sprawie wirusa Sars-cov-2.

WHO dokonało przecież oszustwa, aby dopuścić warunkowo niesprawdzoną „szczepionkę”, co jest możliwe tylko w przypadku, kiedy nie byłoby np. (Ivermactin)

Jednocześnie WHO zyskuje nowe uprawnienia, w efekcie, nie tylko do uchylenia za jednym zamachem podstawowych porządków konstytucyjnych wszystkich państw (trójpodział władzy, zasada praworządności itp.), ale także tradycyjnych praw ochronnych jednostek.

WHO nie zajmuje się już zdrowiem, ale egzekwowaniem globalnych interesów biznesowych karteli Big Pharma i Big IT, a ostatecznie całkowitą kontrolą nad ludzkością.

Jak dotąd dzięki Art. 3 ust. 1 IHR, prawa podstawowe obowiązywały przynajmniej na papierze w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. To ma się jednak zmienić.

Według grupy roboczej WHO, jak pokazuje ich dokument, wkrótce nie powinni już tam być tych praw.

Po raz kolejny potwierdzają się najgorsze obawy krytyków WHO.

W przyszłości mała klika demokratycznie nielegalnych technokratów, psychopatów ma decydować o losie ludzi na całym świecie.

Dokładnie jak to już miało miejsce na przestrzeni ostatnich trzech lat od 2020 r.

Ma dojść do sytuacji, w której, marionetka Bic Farmy, Sekretarz Generalny WHO i jego zwolennicy będą mieli prawo na stałe zmienić konstytucje narodowe za pomocą quasi naciśnięcia jednego przycisku.

Ani władze państwowe, ani organizacje obywatelskie, jak było np. u nas (A), nie będą mieć już prawa nacisku na swój rząd i zmusić go do zakończenia cyrku z maskami i pandemią lub tak jak u nas to było, zmusić rząd do wycofania wprowadzonego w Austrii powszechnego obowiązku szczepień.

Obowiązek ten mogliśmy obalić, ponieważ on kolidował z międzynarodowymi przepisami WHO o zdrowiu społecznym.

Kartel przestępczy wokół WHO dopasowuje obecnie prawo do swojego zamiaru w postępowaniu i właśnie ma zamiar usunąć ten konflikt prawy zawarty w Art.3.

Jeśli dojdzie do tych zmian, wtedy WHO będzie mogło realizować swój  „cele szczepień” , konstytucje krajowe, Kodeks Norymberski i Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ nie będą już pomagać ludziom w egzekwowaniu prawa do samostanowienia cielesnego. „Cele szczepionek WHO” otrzymują zatem de facto prawnie wiążącą moc rozkazów wojskowych i będą egzekwowane równie bezkompromisowo.

To samo dotyczyć będzie „zaleceń WHO” dotyczących obowiązku noszenia maseczek i testów, ograniczeń swobód obywatelskich, a więc i Lockdownu.

Bądźmy szczerzy, to wszystko było już w dużej mierze naszą globalną rzeczywistością „w czasach COVID-19”.

Od marca 2020 nasi przedstawiciele i nasze państwowe media z wielkim wysiłkiem ignorują cały ten antydemokratyczny i antykonstytucyjny rozwój „w imię zdrowia”, a wręcz nadal go jeszcze promują.

Równocześnie odwracają się oni od bardzo licznych ofiar „szczepionkowych” zastrzyku mRNA.

Nadchodzi zatem czas wreszcie stanąć z podniesionym czołem i podjąć walkę przeciwko temu antydemokratycznemu i antykonstytucyjnemu koszmarowi.

Poniżej są dokumenty wskazujące dokładnie jakie zmiany w Międzynarodowym Prawie Zdrowia mają być dokonane.

Dokument z komisji roboczej WHO dostępna u na stronie w blogo sferze prawników lub pod poniższym adresem komisji WHO, gdzie widzimy skreśloną sekwencje o której jest mowa.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de#art_3

Art. 3 Zasady

  1. Niniejsze postanowienia są wdrażane z pełnym poszanowaniem godności osoby ludzkiej, praw człowieka i podstawowych wolności.

„ z pełnym poszanowaniem godności, praw człowieka i podstawowych wolności osób ” – skreślone.

WGIHR_Compilation-en.pdf (who.int)

https://t.me/renateholzeisen/10893

Uzupełnienie:

Traktat Pandemiczny WHO: Totalitarna dystopia bez praw podstawowych – w imię zdrowia

Kommentar RA Philipp Kruse zu WHO Pandemievertrag: Totalitäre Dystopie ohne Grundrechte - im Namen der Gesundheit (tkp.at)