Otwarcie sezonu walki o prawa społeczeństwa do godnej egzystencji. Krytyka polityki USA, która prowadzi do wojny w Europie.

Dzisiejsze demo było pod hasłem zdrady rządu interesów społeczeństwa Austrii, zatrzymania nielegalnej emigracji i wzrostu cen utrzymania.

Po wiecu na Placu Bohaterów ruszyliśmy w stronę parlamentu, gdzie zatrzymaliśmy się na dłuższy czas wykrzykując „ZRDAJCY NARUDU” i zarzucając politykom, że właśnie prowadzą politykę wymiany społeczeństwa. Naturalnie szwajcarskich górali zkrowimi dzwonami wolności, 
Freiheitstrychter znanych z pod przełęczy Świętego Gotarda nie zabrakło.

( ZDRAJCY NARODU )
Volksverräter - Volksverräter - Volksverräter


youtube.com/watch?v=18WYbXrfPlI


Uzupełnienie:Poniżej w materiale video organizator Martin Rutter wzywa do uznania rządu Austrii za rząd zdrajców.

https://t.me/emigrant19/817